Uğurlu Hukuk Bürosu


UĞURLU Hukuk Bürosu meslek hayatına Av. Uysal UĞURLU tarafından temellerinin atılması ile başlamış ve kısa bir zaman içerisinde büyük işler başararak kendisini kanıtlamış, bu sayede bugünkü kadrolaşmış şeklini almıştır. Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitiren ve sonrasında yine Marmara Üniversitesinde Özel Hukuk Ana Bilim Dalı Ticaret Hukuku Bilim Dalında Yüksek Lisans (Master) öğrenimini tamamlayan ve daha iyi hizmet verilebilmesi adına hız kesmeden İstanbul Aydın Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinde İşletme Yönetimi’nde Lisans Üstü öğrenimine devam eden büro kurucusu Av. Uysal UĞURLU, birçok konuda Gazete ve Dergilerde makaleler yayınlamış, bazı TV kanlarlında İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku, Tüketici Hukuku ve Tazminat Hukuku alanlarında programlara katılmış yapılan programlarda insanları bilinçlendirmeyi amaçlamıştır.

Çalışma kadrosunun genişlemesi, müvekkil ve dava çeşitliliğinin fazlalaşması meslekte branşlaşma gereğinin hissedilmesi ile birlikte klasik anlamda bilinen hukuk bürosu yapılanmalarının dışına çıkarak iş ortaklığı ve stratejik ortaklıklar kurma ve bu yolla branşlaşma sağlayarak iş ortakları ile iş paylaşımını sağlayabilmek ve ihtiyaçlara cevap verebilmek adına kurumsal yapısında bir dizi değişikliğe gitmiştir. İlk olarak daha önce birlikte faaliyetler yürütülen Akbıyık Hukuk Bürosu ile aynı çatı altında kısmen bağımsız bir iş ortaklığı kurulmuştur ve büro bugün kurulu olduğu adresine taşınmıştır.... Devamı İçin Tıklayınız >